Log alstublieft in

Voor deze functie moet u zich registreren of inloggen.

Bodrum - Dodecanese Eilanden - Marmaris Gulet Charter Route

7 Nacht / 8 Dagen
Begin / Einde: Bodrum / Marmaris
Duur: 7 Nacht / 8 Dagen
Zeilgebied: Turkey and Greek Islands
Totale cruise
Berekenen... Mijlen
Berekenen... Uur
Dag 1
Bodrum

The City of Bodrum has been growing quickly. It is the major port in South West Turkey and has been strategically important for many centuries. It is located on Bodrum Peninsula’s southern coast. In Carian times, it was known as Halicarnassus and was home to one of the Seven Wonders of the World, the Mausoleum of Mausolus. That has long gone, replaced by the impressive Bodrum Castle that looks out towards the Aegean. It was built by the Knights of St. John in the 15th Century and within the grounds today there is the Museum of Underwater Archaeology.

De stad Bodrum is snel gegroeid. Het is de belangrijkste haven in het zuidwesten van Turkije en is al vele eeuwen strategisch belangrijk. Het ligt aan de zuidkust van het schiereiland Bodrum. In de Carische tijd stond het bekend als Halicarnassus en was het de thuisbasis van een van de zeven wereldwonderen, het Mausoleum van Mausolus. Dat is al lang voorbij, vervangen door het indrukwekkende kasteel van Bodrum dat uitkijkt op de Egeïsche Zee. Het werd gebouwd door de ridders van St. John in de 15e eeuw en op het terrein van vandaag is er het Museum of Underwater Archaeology. Bekijk origineel Vertaald door Google
Kos Island

The Dodecanese Island of Kos has become one of the most popular islands in the region, arguably second behind only Rhodes.  Its rich history includes the impressive fortress, the Castle of the Knights of Saint John close to the Town harbor, the ancient plane tree under which Hippocrates taught students and the Asklepion (his ancient sanatorium).  Old Corinthian columns still gather weeds by the roadside. The purpose- built marina is just a short distance south of the ferry port. Kos Town has numerous restaurants, tavernas, cafes and shops and ‘’night owls’’ will find things stay open until late.

Het Dodekanesische eiland Kos is uitgegroeid tot een van de meest populaire eilanden in de regio, misschien wel de tweede achter Rhodos. De rijke geschiedenis omvat het indrukwekkende fort, het kasteel van de ridders van Saint John, dicht bij de haven van de stad, de oude plataan waaronder Hippocrates studenten en het Asklepion (zijn oude sanatorium) onderwees. Oude Corinthische zuilen verzamelen nog steeds onkruid langs de kant van de weg. De speciaal gebouwde jachthaven ligt op slechts een korte afstand ten zuiden van de haven. Kos Town heeft talloze restaurants, taverna's, cafés en winkels en '' nachtuilen '' zullen dingen tot laat open houden. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
1 Mijlen
0:15 Uur
Dag 2
Mandraki (Nisyros Island)

Mandraki, the main port of Nisiros is also among the largest settlements on the island. It is traditionally laid out with whitewashed houses, typical of many Greek islands. There are a number of historical sites around the village including the Paleokastro, an ancient fortress and the ruins of an ancient city dating back to the 4th century BC. After enjoying these sites, there is a good choice of tavernas and bars.

Mandraki, de belangrijkste haven van Nisiros, is ook een van de grootste nederzettingen op het eiland. Het is traditioneel aangelegd met witgekalkte huizen, typisch voor veel Griekse eilanden. Er zijn een aantal historische bezienswaardigheden rond het dorp, waaronder de Paleokastro, een oud fort en de ruïnes van een oude stad die dateert uit de 4e eeuw voor Christus. Na het genieten van deze sites, is er een goede keuze aan tavernes en bars. Bekijk origineel Vertaald door Google
Tilos Island

Tilos in the Dodecanese is located between Kos and Rhodes with mass tourism not really a factor. You can visit on a yacht charter and you will find nice beaches and small settlements. Livadia is the island’s port but the place to visit while there is Mikro Chorio, an abandoned village, now a ‘’ghost town’’. On an island with few visitors, the beaches are quiet with no real facilities.

Tilos in de Dodekanesos ligt tussen Kos en Rhodos, met massatoerisme is niet echt een factor. U kunt een jachtcharter bezoeken en u zult mooie stranden en kleine nederzettingen vinden. Livadia is de haven van het eiland, maar de plek om te bezoeken, terwijl Mikro Chorio, een verlaten dorp, nu een '' spookstad '' is. Op een eiland met weinig bezoekers zijn de stranden rustig zonder echte voorzieningen. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
41 Mijlen
4:15 Uur
Dag 3
Chalki Island

Chalki is another place where peace and quiet is virtually guaranteed.  The beaches are great and some will be entirely deserted. There is one small settlement, a port with cafes and tavernas on the promenade.

Chalki is een andere plaats waar rust en stilte vrijwel gegarandeerd is.
De stranden zijn geweldig en sommige zullen volledig verlaten zijn. Er is een kleine nederzetting, een haven met cafés en taverna's aan de boulevard. Bekijk origineel Vertaald door Google
Alimnia Island

The small uninhabited Dodecanese island of Alimnia is close to Chalki between Chalki and Rhodes. It had a small population in prehistoric times judging by excavations that have been undertaken. Fishing and agriculture were the locals’ activities in days gone by. The terraces that the people built to counteract erosion can still be seen. 

Het kleine onbewoonde Dodekanesische eiland Alimnia ligt dicht bij Chalki tussen Chalki en Rhodos. Het had een kleine populatie in de prehistorie te oordelen naar opgravingen die zijn ondernomen. Visserij en landbouw waren de activiteiten van de lokale bevolking in lang vervlogen tijden. De terrassen die de mensen bouwden om erosie tegen te gaan, zijn nog steeds te zien.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
25 Mijlen
2:30 Uur
Dag 4
Panormitis (Symi Island)

Panormitis is a village 12 kms to the south of Symi Town. There is an important monastery, Archangel Michael Panormitis in the Village, argubably the top landmark on this lovely island. 

Panormitis is een dorp op 12 km ten zuiden van Symi Town. Er is een belangrijk klooster, Aartsengel Michael Panormitis in het dorp, misschien wel de belangrijkste bezienswaardigheid op dit prachtige eiland.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Ano Symi (Symi Island)

Symi, off the Datca Peninsula of Turkey is another relaxing island. It is fairly small but offers plenty of chance to explore. The landscape is lovely and once back in Ano Symi there are bars and tavernas offering delicious Greek cuisine which you should try with the local wine. 

Symi, op het schiereiland Datca in Turkije, is een ander ontspannend eiland. Het is vrij klein maar biedt veel kans om te verkennen. Het landschap is prachtig en eenmaal terug in Ano Symi zijn er bars en taverna's die heerlijke Griekse gerechten serveren, die u met de lokale wijn moet proberen. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
26 Mijlen
2:45 Uur
Dag 5
Rhodes Island

Rhodes, with its Old Town a UNESCO World Heritage site, is the largest of the Dodecanese and offers everything a tourist would want. There is a 200 kilometre coastline, a fascinating interior, good nightlife and plenty of history. It has been home to several ‘’civilisations’’ in its history and also to a former Ancient Wonder of the World though the Colossus was destroyed by an earthquake many centuries ago. The narrow streets of this walled Old Town can be crowded at times but worth visiting with the Palace of the Grand Master and the architecture of the Knights of St. John notable features.

Rhodos, met zijn oude binnenstad een UNESCO-werelderfgoed, is de grootste van de Dodekanesos en biedt alles wat een toerist zou willen. Er is een kustlijn van 200 kilometer, een fascinerend interieur, een goed nachtleven en veel geschiedenis. Het is de thuisbasis geweest van verschillende '' beschavingen '' in zijn geschiedenis en ook van een voormalig oud wereldwonder, hoewel de Colossus vele eeuwen geleden werd verwoest door een aardbeving. De smalle straatjes van deze ommuurde oude binnenstad zijn soms druk maar de moeite van een bezoek waard met het Paleis van de Grootmeester en de architectuur van de opvallende kenmerken van de Ridders van St. John. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
25 Mijlen
2:30 Uur
Dag 6
Arap Island

Arap Islet is Turkish territory. It is uninhabited, located between the Aegean Sea and the Mediterranean Sea. There is a rough pathway coming up from the beach and leading to the village of Taşlıca around 3.5 kms away. It has a completely rural feel which you will experience as you walk. 

Arap Islet is Turks grondgebied. Het is onbewoond, gelegen tussen de Egeïsche Zee en de Middellandse Zee. Er loopt een ruig pad vanaf het strand naar het dorp Taşlıca, op ongeveer 3,5 km afstand. Het heeft een volledig landelijke uitstraling die je zult ervaren terwijl je loopt.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Kadirga Harbor

Kadirga Harbour is a pretty bay not far to the west from Marmaris. It is sheltered and has been awarded the blue flag because of its marvelous waters.

De haven van Kadirga is een mooie baai niet ver naar het westen van Marmaris. Het is beschut en heeft de blauwe vlag gekregen vanwege de prachtige wateren. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
25 Mijlen
2:30 Uur
Dag 7
Kumlubuku

Kumlubuku is a place where you can enjoy the lovely beaches, warm waters and of course the sun. The seafood restaurants are a real treat and every visitor should sample the fresh catch at least once before moving on. It is quieter than the towns further north so it is a great place to swim, away from the crowds.

Kumlubuku is een plaats waar je kunt genieten van de mooie stranden, het warme water en natuurlijk de zon. De visrestaurants zijn een echte traktatie en elke bezoeker moet de verse vangst minstens een keer proeven voordat hij verder gaat. Het is rustiger dan de steden verder naar het noorden, dus het is een geweldige plek om te zwemmen, weg van de drukte. Bekijk origineel Vertaald door Google
Star Island (Nimara)

Yildiz island is a wonderful peninsula in Marmaris. There are several nice cafes and restaurants across the island. It is ideal for those interested in swimming and snorkelling. Even if you spend a whole day on the island you are unlikely to get bored especially if you enjoy walking in a lovely natural environment. The area will remind you of a small sea channel. History says that a captain sailing in this area on a stormy night, hit the rocky landscape because he thought that this was a sea channel. Since then, it has also been known as ‘’wrong channel.’’

Yildiz-eiland is een prachtig schiereiland in Marmaris. Er zijn verschillende leuke cafés en restaurants op het eiland. Het is ideaal voor diegenen die geïnteresseerd zijn in zwemmen en snorkelen. Zelfs als u een hele dag op het eiland verblijft, zult u zich waarschijnlijk niet vervelen, vooral als u van wandelen in een prachtige natuurlijke omgeving houdt. Het gebied zal u herinneren aan een klein zeekanaal. De geschiedenis zegt dat een kapitein die in dit gebied op een stormachtige nacht vaart, het rotsachtige landschap raakt omdat hij dacht dat dit een zeekanaal was. Sindsdien staat het ook bekend als '' wrong channel ''. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
6 Mijlen
0:45 Uur
Dag 8
Marmaris

The charter finishes back in port with guests enjoying an excellent breakfast before finally returning to dry land. If you have some days ashore before finally returning home, we would recommend that you take some time to see what Marmaris and the immediate region has to offer. The natural environment is stunning; forests hug the slopes with the contrast between green and the blue of the sea and sky creating a lovely setting. Then there is some last minute shopping? 

Het charter eindigt terug in de haven met gasten die genieten van een uitstekend ontbijt voordat ze uiteindelijk terugkeren naar het droge land. Als u enkele dagen aan wal heeft voordat u definitief naar huis terugkeert, raden we u aan wat tijd te nemen om te zien wat Marmaris en de directe regio te bieden heeft. De natuurlijke omgeving is verbluffend; bossen knuffelen de hellingen met het contrast tussen groen en het blauw van de zee en de lucht en creëren een prachtige omgeving. Dan is er nog een laatste minuut winkelen?
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
3 Mijlen
0:30 Uur

Wilt u een guletjacht charteren voor deze route?

Stuur een verzoek met behulp van de onderstaande knoppen en ontvang de beste aanbieding voor het perfecte guletjacht.

+90 252 316 9616

Ma - Vrij: 9:00 - 20:00 uur | Za - zo: 9.00-14.00 uur