Log alstublieft in

Voor deze functie moet u zich registreren of inloggen.

Bodrum naar de Golf van Gokova Gulet Charter Route

7 Nacht / 8 Dagen
Begin / Einde: Bodrum / Bodrum
Duur: 7 Nacht / 8 Dagen
Zeilgebied: Turkey
Totale cruise
Berekenen... Mijlen
Berekenen... Uur
Dag 1
Bodrum

In many ways, Bodrum is the gateway to the Greek Aegean Islands. The nearby Gulf of Gokova is wonderful sailing, as is the Gulf of Hisonaru. In addition, Kos lies just a short distance due east of Bodrum. The crystal-clear seas are stunning and with days of sun throughout a yachting season, all the ingredients are in place for a lovely yacht charter holiday. If you add the lovely coves, great cuisine and hospitable locals, a real experience awaits. 

In veel opzichten is Bodrum de toegangspoort tot de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. De nabijgelegen Golf van Gokova is prachtig zeilen, net als de Golf van Hisonaru. Daarnaast ligt Kos op slechts een korte afstand ten oosten van Bodrum. De kristalheldere zeeën zijn adembenemend en met dagen zon gedurende een zeilseizoen, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een mooie jachtvakantie. Als je de heerlijke baaien, geweldige gerechten en gastvrije inwoners toevoegt, wacht je een echte ervaring.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Dag 2
Orak Island

Orak Island has become famous for its marine life, and of course the crystal clear water. The Island is just 10 miles from Bodrum, heading east. Yachts and blue cruises regular pass by and often stop, even if they have an alternative destination. There are a number of lovely coves that sit below the many olive groves. Orak is not inhabited but it certainly enjoys a temporary population on yachts anchoring overnight.

Het eiland Orak is beroemd geworden om zijn onderwaterleven en natuurlijk het kristalheldere water. Het eiland ligt op slechts 16 km van Bodrum, in oostelijke richting. Jachten en blauwe cruises passeren regelmatig en stoppen vaak, zelfs als ze een alternatieve bestemming hebben. Er zijn een aantal mooie baaien die onder de vele olijfboomgaarden zitten. Orak is niet bewoond maar geniet zeker van een tijdelijke populatie op jachten die 's nachts verankeren. Bekijk origineel Vertaald door Google
Çökertme

Cokertme, a village mentioned in local folk songs, has become a regular stopover before or after crossing the Gokova Gulf. The Bay of the same name is located between Kepce Burnu and Karaburun It is a sheltered place that is ideal for an overnight stop. The boating community know it well because it provides good shelter from the winds Particularly those from the west-north and west-east direction. The coastline is long and lined with rows of pine and olive trees. There are several local restaurants offering delicious local cuisine to tourists at very reasonable rates.

Cokertme, een dorp dat wordt genoemd in lokale volksliederen, is een reguliere tussenstop geworden voor of na het oversteken van de Gokova-golf. De baai met dezelfde naam ligt tussen Kepce Burnu en Karaburun. Het is een beschutte plaats die ideaal is voor een overnachting. De vaargemeenschap weet het goed omdat het een goede beschutting tegen de wind verschaft, met name die uit de richting west-noord en west-oost. De kustlijn is lang en omzoomd met rijen pijnbomen en olijfbomen. Er zijn verschillende lokale restaurants met heerlijke lokale gerechten voor toeristen tegen zeer redelijke prijzen. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
22 Mijlen
2:15 Uur
Dag 3
English Harbor

English Harbour was a place where British naval vessels sheltered in secret during the Second World War. The Germans occupied many of the Greek Islands and two British military aircrafts with bodies of their pilots were found here by Turkish divers. It is thought that the airplanes were shot down by German anti craft fire from a nearby Greek Islands in 1942.

English Harbour was een plaats waar Britse marineschepen in de Tweede Wereldoorlog beschutting vonden. De Duitsers bezetten veel van de Griekse eilanden en twee Britse militaire vliegtuigen met lichamen van hun piloten werden hier gevonden door Turkse duikers. Er wordt gedacht dat de vliegtuigen werden neergehaald door Duitse anti-ambachtelijke vuur van een nabijgelegen Griekse eilanden in 1942. Bekijk origineel Vertaald door Google
Seven Island

Blue Cruises usually all stop at Seven Islands which is a secluded bay south of Tuzla. It is a great place to do nothing or be active with swimming, snorkelling, fishing and sponge diving. As long as you are careful, you can try harpooning and perhaps even catch dinner? Walkers will enjoy the Gulluk Forest. The south side of the Gulf of Gokova in front of the islands is actually blanketed in lush pine forests spreading some distance along the shore.  A natural gulf is created and you may anchor in any of a number of places to rest in condition even if winds are blowing. To the west is the island of Martil, to south and east, there are lovely beaches where you can swim, relax or sunbathe. The other islands are Long Island, Olive Island, and Small Island; each is virtually barren. 

Blue Cruises stoppen meestal allemaal op Seven Islands, een afgelegen baai ten zuiden van Tuzla. Het is een geweldige plek om niets te doen of actief te zijn met zwemmen, snorkelen, vissen en sponsduiken. Zolang je voorzichtig bent, kun je proberen harpoenen en misschien zelfs eten vangen? Wandelaars zullen genieten van het Gulluk-bos. De zuidkant van de Golf van Gokova voor de eilanden is eigenlijk bedekt met weelderige dennenbossen die zich op enige afstand langs de kust verspreiden.
Er is een natuurlijke kloof ontstaan ​​en u kunt op een aantal plaatsen ankeren om uit te rusten in conditie zelfs als de wind waait. In het westen is het eiland Martil, in het zuiden en oosten, zijn er prachtige stranden waar u kunt zwemmen, ontspannen of zonnebaden. De andere eilanden zijn Long Island, Olive Island en Small Island; elk is vrijwel onvruchtbaar. Bekijk origineel Vertaald door Google
Long Port

The entry to Long Port is about 130 metres wide and widens out into a large bay. This is a great setting with the slopes covered in pine forest and many small coves just waiting for you to anchor. 

De toegang tot Long Port is ongeveer 130 meter breed en loopt uit in een grote baai. Dit is een geweldige omgeving met de hellingen bedekt met dennenbos en vele kleine baaien die wachten op je om te ankeren.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Kufre Bay

You can visit the natural harbor of Kufre or take a leisurely walk on the shore through the Gulluk Forest.The southern shore of the Gulf of Gokova in front of the four islands is covered with lush pine forests that spread across miles along the shore and between the two a natural gulf is created. You can anchor between the islands or inside a cove and rest in calm in any weather condition.

U kunt een bezoek brengen aan de natuurlijke haven van Kufre of een ontspannen wandeling maken over de kust door het Gulluk-woud. De zuidelijke oever van de Golf van Gokova, tegenover de vier eilanden, is bedekt met weelderige dennenbossen die zich over mijlen langs de kust en tussen de twee een natuurlijke kloof wordt gecreëerd. U kunt tussen de eilanden of in een baai verankeren en kalm in alle weersomstandigheden rusten. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
34 Mijlen
3:30 Uur
Dag 4
Karacasogut

Karacasogut is a great bay where the forest comes right down to the sea.  Colour is everywhere, added by the abundance of rhododendrons. The mountains are covered with pine trees while there is a styrax forest near to shore. The trees are entirely wild and quite unusual. It is worth eating in the restaurants after a walk there. The setting from up on the hills is very impressive.

Karacasogut is een grote baai waar het bos helemaal tot in de zee komt.
Kleur is overal, toegevoegd door de overvloed aan rododendrons. De bergen zijn bedekt met pijnbomen, terwijl er een styrax-bos in de buurt van de kust is. De bomen zijn helemaal wild en vrij ongebruikelijk. Het is de moeite waard om te eten in de restaurants na een wandeling daar. De omgeving vanaf de heuvels is zeer indrukwekkend. Bekijk origineel Vertaald door Google
Sedir Island

Cleopatra Island, otherwise known as Sedir Island is about 18 kms north of Marmaris. Cleopatra Island gets its name because it is said that Mark Anthony ordered special sand to be brought to create a beach for his Egyptian lover, Cleopatra. Certainly, the fine sand is altogether different from any other in the vicinity. It is said to have come from North Africa and is certainly similar to that found in Egypt. The ruins of the ancient city of Cedrae are on the island. They include the city walls and ancient theatre. The ruins on the eastern side of the island date back to the Romans and the theatre section is in particularly fine condition. On one side you will see the Agora where athletics festivals were organised to honour of Apollo.

Het eiland Cleopatra, ook bekend als het Sedir-eiland, ligt ongeveer 18 km ten noorden van Marmaris. Cleopatra Island dankt zijn naam aan omdat er gezegd wordt dat Mark Anthony speciaal zand heeft besteld om een ​​strand te creëren voor zijn Egyptische minnaar Cleopatra. Zeker, het fijne zand is heel anders dan alle andere in de omgeving. Er wordt gezegd dat het afkomstig is uit Noord-Afrika en is zeker vergelijkbaar met dat gevonden in Egypte. De ruïnes van de oude stad Cedrae liggen op het eiland. Ze omvatten de stadsmuren en het oude theater. De ruïnes aan de oostkant van het eiland dateren uit de tijd van de Romeinen en het theatergedeelte verkeert in een bijzonder goede staat. Aan de ene kant zie je de Agora waar atletiekfestivals werden georganiseerd ter ere van Apollo. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
12 Mijlen
1:15 Uur
Dag 5
Longoz (Kargili) Bay

Longoz has the most impressive bays in the Gulf of Gokova, descending down from the steep hills to appear right into the sea save from the row of trees separating them from the waters. This is definitely nature at its best! Winds blow in every direction, perfect for yachts seeking for a place to anchor either in the salt water lake or near the island.

Longoz heeft de meest indrukwekkende baaien in de Golf van Gokova, die afdalen van de steile heuvels om direct in de zee te verschijnen, afgezien van de rij bomen die ze van het water scheiden. Dit is absoluut de natuur op zijn best! Winden waaien in alle richtingen, perfect voor jachten op zoek naar een plek om te ankeren in het zoutwatermeer of in de buurt van het eiland. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
8 Mijlen
1:00 Uur
Dag 6
Tuzla Bay

The charming fisherman's village of Tuzla has become famous for its restaurants, and especially its seafood that is invariably caught the same day as it is served. Some of the locals are also farmers or manage tree nurseries; others are bee-keepers. The shallow water attracts Wading birds are attracted by the shallow waters and there is other wildlife as well. It is an area of tremendous beauty that deserve everyone’s time.

De charmante visser Bekijk origineel Vertaald door Google
Kisebuku (Alakisla Buku)

Kise Buku (Alakisla Buku) is named because of the Byzantine monasteries found in the region; ‘'kilise’‘ means church.  The large cove is an excellent place for yachts to anchor. There are mountains to the north of the Bay with westerlies the prevailing winds.  The ruins of an old monastery are found at Alakisla. There are plenty of attractions that you should plan to visit while you are here.  Yalikoyu, Akarca, Fork, the Summerhouse, Bath and Cistern should all be in your plans. Kise Buku is an important place for a blue cruise to stop for a while.  The groves of Oleander trees on the slopes down to the sea are a great sight, especially when combined with the colour of the sandy beaches.

Kise Buku (Alakisla Buku) is genoemd vanwege de Byzantijnse kloosters in de regio; ‘ Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
3 Mijlen
0:30 Uur
Dag 7
Yaliciftlik

Yaliciftlik is 30 kms away from the centre of Bodrum. It is typical of the region, with pine forest, clear blue seas and inviting bays. The beach is largely shingle and nearby there are a number of restaurants with seafood a popular choice on menus. At the eastern end of the beach there is some sand and it is a place that rarely gets busy. You can swim in peace or simply lie and take in the sun’s rays. Yaliciftlik is largely unspoilt by tourism and it is possible to see rural life in the village where farming remains very important. You can in fact take a tour around the village to learn more.

Yaliciftlik ligt op 30 km afstand van het centrum van Bodrum. Het is typerend voor de regio, met dennenbossen, helderblauwe zeeën en uitnodigende baaien. Het strand is grotendeels grind en in de buurt zijn een aantal restaurants met zeevruchten een populaire keuze op de menukaart. Aan het oostelijke uiteinde van het strand is er wat zand en het is een plaats die zelden druk wordt. Je kunt in alle rust zwemmen of gewoon liggen en genieten van de zonnestralen. Yaliciftlik is grotendeels onaangetast door het toerisme en het is mogelijk om het plattelandsleven in het dorp te zien, waar landbouw erg belangrijk blijft. Je kunt zelfs een rondleiding door het dorp maken voor meer informatie. Bekijk origineel Vertaald door Google
Papuc Burnu

Pabuc Burnu is a nose-shaped place just a short distance from Bodrum. It is a good place for yachts to anchor in the beautifully coloured waters. Yachts can shelter here quite comfortably close to land that is covered by shrub vegetation. 

Pabuc Burnu is een neusvormige plaats op korte afstand van Bodrum. Het is een goede plek voor jachten om te ankeren in de prachtig gekleurde wateren. Jachten kunnen hier redelijk comfortabel schuilen in de buurt van land dat bedekt is met struikvegetatie.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
36 Mijlen
3:45 Uur
Dag 8
Bodrum

At the end of a charter holiday, and following a hearty breakfast, guests leave their charter yacht with wonderful memories of their time at sea. If they have yet to see what Bodrum has to offer, they should certainly do so before returning home. There is a well-developed tourist infrastructure with plenty of nice restaurants, bars and lively nightlife. By day, Bodrum Castle and the adjoining Museum of Archaeology is certainly the main attraction though the inland part of the peninsula has many things to see and do. 

Aan het einde van een chartervakantie en na een stevig ontbijt verlaten de gasten hun charterjacht met prachtige herinneringen aan hun tijd op zee. Als ze nog moeten zien wat Bodrum te bieden heeft, moeten ze dat zeker doen voordat ze naar huis terugkeren. Er is een goed ontwikkelde toeristische infrastructuur met veel leuke restaurants, bars en een bruisend nachtleven. Overdag is het kasteel van Bodrum en het aangrenzende Archeologisch Museum zeker de belangrijkste attractie, hoewel het binnenland van het schiereiland veel dingen te zien en te doen heeft.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
9 Mijlen
1:00 Uur

Wilt u een guletjacht charteren voor deze route?

Stuur een verzoek met behulp van de onderstaande knoppen en ontvang de beste aanbieding voor het perfecte guletjacht.

+90 252 316 9616

Ma - Vrij: 9:00 - 20:00 uur | Za - zo: 9.00-14.00 uur