Log alstublieft in

Voor deze functie moet u zich registreren of inloggen.

Bodrum - Griekse eilanden (Noord-Dodekanesos) Gulet Charter Route

7 Nacht / 8 Dagen
Begin / Einde: Bodrum / Bodrum
Duur: 7 Nacht / 8 Dagen
Zeilgebied: Turkey and Greek Islands
Totale cruise
Berekenen... Mijlen
Berekenen... Uur
Dag 1
Bodrum

In many ways, Bodrum is the gateway to the Greek Aegean Islands. The nearby Gulf of Gokova is wonderful sailing, as is the Gulf of Hisonaru. In addition, Kos lies just a short distance due east of Bodrum. The crystal-clear seas are stunning and with days of sun throughout a yachting season, all the ingredients are in place for a lovely yacht charter holiday. If you add the lovely coves, great cuisine and hospitable locals, a real experience awaits

In veel opzichten is Bodrum de toegangspoort tot de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. De nabijgelegen Golf van Gokova is prachtig zeilen, net als de Golf van Hisonaru. Daarnaast ligt Kos op slechts een korte afstand ten oosten van Bodrum. De kristalheldere zeeën zijn adembenemend en met dagen zon gedurende een zeilseizoen, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een mooie jachtvakantie. Als je de heerlijke baaien, geweldige gerechten en gastvrije inwoners toevoegt, wacht je een echte ervaring Bekijk origineel Vertaald door Google
Dag 2
Kos Island

The Dodecanese Island of Kos has become one of the most popular islands in the region, arguably second behind only Rhodes.  Its rich history includes the impressive fortress, the Castle of the Knights of Saint John close to the Town harbor, the ancient plane tree under which Hippocrates taught students and the Asklepion (his ancient sanatorium).  Old Corinthian columns still gather weeds by the roadside. The purpose- built marina is just a short distance south of the ferry port. Kos Town has numerous restaurants, tavernas, cafes and shops and ‘’night owls’’ will find things stay open until late.

Het Dodekanesische eiland Kos is uitgegroeid tot een van de meest populaire eilanden in de regio, misschien wel de tweede achter alleen Rhodes.
De rijke geschiedenis omvat het indrukwekkende fort, het kasteel van de ridders van Saint John, dicht bij de haven van de stad, de oude plataan waaronder Hippocrates studenten en het Asklepion (zijn oude sanatorium) onderwees. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
13 Mijlen
1:30 Uur
Dag 3
Pserimos Island

Pserimos lies between Kos and Kalymnos, just a few nautical miles north of Kos near to the Turkish Coast. It is small, only about 15sq kms and only 100 people live there full-time. Fishing is still important but increasingly tourism is a major contributor to the local economy. Visitors are often day trippers from Kos or Kalymnos. There are daily trips throughout the holiday season.  Pserimos provides a chance to get away from organized beaches for a day, something that yacht charters can do every day of course.  It can get busy but the beach is wide and deep, with plenty of sand and shallow warm waters. It is also a well sheltered spot.  Beachside tavernas and cafes provide plenty of refreshment opportunities for those at the beach for a few hours. The harbour is small but it provides berths for yachts. There is little in the way of attractions to see but there are some interesting walks along treeless trails to other small coves on the island.

Pserimos ligt tussen Kos en Kalymnos, slechts een paar zeemijlen ten noorden van Kos, in de buurt van de Turkse kust. Het is klein, slechts ongeveer 15sq kms en er wonen slechts 100 mensen fulltime. Vissen is nog steeds belangrijk, maar toerisme draagt ​​in toenemende mate bij aan de lokale economie. Bezoekers zijn vaak dagjesmensen uit Kos of Kalymnos. Er zijn dagelijkse uitstapjes gedurende het vakantieseizoen.
Pserimos biedt een kans om een ​​dag weg te zijn van georganiseerde stranden, iets wat jachtcharters elke dag natuurlijk kunnen doen. Bekijk origineel Vertaald door Google
Lakki (Leros Island)

Lakki is a large port on the Island of Leros. There is plenty of neo-classical architecture alongside the white-washed houses. Wide streets are lined with palm trees and restaurants and bars near the port offer tempting menus. While in Lakki, it is worth visiting the interesting war museum.

Lakki is een grote haven op het eiland Leros. Er is veel neo-klassieke architectuur naast de witgekalkte huizen. Brede straten zijn omzoomd met palmbomen en restaurants en bars in de buurt van de haven bieden verleidelijke menu's. In Lakki is het de moeite waard om het interessante oorlogsmuseum te bezoeken. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
30 Mijlen
3:00 Uur
Dag 4
Skala (Patmos Island)

Skala is the main town of Patmos island.  Built around the harbor, it grew rapidly in the 19th Century with wealthy families deciding to make it their home. Two landmarks to look out for while you are there are the ancient acropolis and the Church of Agia Paraskevi. 

Skala is de belangrijkste stad van het eiland Patmos.
Rond de haven is het in de 19e eeuw snel gegroeid en hebben rijke families besloten om er hun thuis te maken. Twee monumenten om naar uit te kijken terwijl je daar bent, zijn de oude Akropolis en de kerk van Agia Paraskevi. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
22 Mijlen
2:15 Uur
Dag 5
Lipsi Island

Lipsi in the Dodecanese has yet to get much tourism, and what there is often comes from nearby Leros. The result is a real feel of Greece. It is a relaxing place, fairly quiet and with beautiful beaches and clear waters. Lipsi has some tavernas and shops but it is not really a place for stocking up.

Lipsi in de Dodekanesos moet nog veel toerisme krijgen, en wat er vaak is, komt van het nabijgelegen Leros. Het resultaat is een echt gevoel van Griekenland. Het is een ontspannende plek, redelijk rustig en met prachtige stranden en helder water. Lipsi heeft een aantal taverna's en winkels, maar het is niet echt een plaats om in te slaan. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
13 Mijlen
1:30 Uur
Dag 6
Klymnos Island

Klymnos is known for its lovely architecture as well as the tradition of sponge diving. Rock climbing has emerged as a popular activity for tourists who travel to Kalymnos purely to enjoy their hobby. Kalymnos Town is the main settlement on the island and few would argue about its beauty; brightly coloured walls, doors, shutters and balconies make the streets are great place to wander around.

Klymnos staat bekend om zijn prachtige architectuur en de traditie van sponge diving. Rotsklimmen is een populaire activiteit voor toeristen die puur naar Kalymnos reizen om van hun hobby te genieten. Kalymnos Town is de belangrijkste nederzetting op het eiland en weinigen zouden ruzie maken over de schoonheid ervan; felgekleurde muren, deuren, luiken en balkons maken de straten een geweldige plek om rond te dwalen. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
27 Mijlen
2:45 Uur
Dag 7
Turgutreis

Turgutreis, on the South Coast of Turkey, is one of the main resorts on the Bodrum Peninsula. Its location is wonderful; mountains, islands and citrus groves.  It faces west so it is a special place for watching the sun go down. There is a good variety of shops, bars and restaurants as well as a contemporary marina with modern boutiques and waterfront restaurants and cafes. The beaches are impressive with a long stretch of coarse sand dipping down into shallow water; perfect for children.

Turgutreis, aan de zuidkust van Turkije, is een van de belangrijkste resorts op het schiereiland Bodrum. De locatie is geweldig; bergen, eilanden en citrusbomen.
Het ligt op het westen, dus het is een speciale plek om naar de zon te kijken. Er is een goede variëteit aan winkels, bars en restaurants, evenals een moderne jachthaven met moderne boetieks en restaurants en cafés aan het water. De stranden zijn indrukwekkend met een lang stuk grof zand dat afdaalt in ondiep water; perfect voor kinderen. Bekijk origineel Vertaald door Google
Karaincir

The 500 metre stretch of soft golden sand at Karaincir equates to a great place for families. The warm waters are inevitably calm in the many weeks of the holiday season. There are several different water sports on offer as well as banana boats and pedaloes. You can simply relax if you wish and take in the sun. Sun loungers are available as are refreshments throughout the day. 

Het 500 meter lange zachte gouden zand van Karaincir is een geweldige plek voor gezinnen. Het warme water is onvermijdelijk kalm in de vele weken van het vakantieseizoen. Er worden verschillende watersporten aangeboden, evenals bananenboten en waterfietsen. U kunt gewoon ontspannen als u dat wenst en geniet van de zon. Ligstoelen zijn beschikbaar, evenals drankjes gedurende de dag.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
19 Mijlen
2:00 Uur
Dag 8
Bodrum

At the end of a charter holiday, and following a hearty breakfast, guests leave their charter yacht with wonderful memories of their time at sea. If they have yet to see what Bodrum has to offer, they should certainly do so before returning home. There is a well-developed tourist infrastructure with plenty of nice restaurants, bars and lively nightlife. By day, Bodrum Castle and the adjoining Museum of Archaeology is certainly the main attraction though the inland part of the peninsula has many things to see and do. 

Aan het einde van een chartervakantie en na een stevig ontbijt verlaten de gasten hun charterjacht met prachtige herinneringen aan hun tijd op zee. Als ze nog moeten zien wat Bodrum te bieden heeft, moeten ze dat zeker doen voordat ze naar huis terugkeren. Er is een goed ontwikkelde toeristische infrastructuur met veel leuke restaurants, bars en een bruisend nachtleven. Overdag is het kasteel van Bodrum en het aangrenzende Archeologisch Museum zeker de belangrijkste attractie, hoewel het binnenland van het schiereiland veel dingen te zien en te doen heeft.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
9 Mijlen
1:00 Uur

Wilt u een guletjacht charteren voor deze route?

Stuur een verzoek met behulp van de onderstaande knoppen en ontvang de beste aanbieding voor het perfecte guletjacht.

+90 252 316 9616

Ma - Vrij: 9:00 - 20:00 uur | Za - zo: 9.00-14.00 uur