Log alstublieft in

Voor deze functie moet u zich registreren of inloggen.

Bodrum - Griekse eilanden (Zuid-Dodekanesos) Gulet Charter Route

7 Nacht / 8 Dagen
Begin / Einde: Bodrum / Bodrum
Duur: 7 Nacht / 8 Dagen
Zeilgebied: Turkey and Greek Islands
Totale cruise
Berekenen... Mijlen
Berekenen... Uur
Dag 1
Bodrum

In many ways, Bodrum is the gateway to the Greek Aegean Islands. The nearby Gulf of Gokova is wonderful sailing, as is the Gulf of Hisonaru. In addition, Kos lies just a short distance due east of Bodrum. The crystal-clear seas are stunning and with days of sun throughout a yachting season, all the ingredients are in place for a lovely yacht charter holiday. If you add the lovely coves, great cuisine and hospitable locals, a real experience awaits

In veel opzichten is Bodrum de toegangspoort tot de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. De nabijgelegen Golf van Gokova is prachtig zeilen, net als de Golf van Hisonaru. Daarnaast ligt Kos op slechts een korte afstand ten oosten van Bodrum. De kristalheldere zeeën zijn adembenemend en met dagen zon gedurende een zeilseizoen, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een mooie jachtvakantie. Als je de heerlijke baaien, geweldige gerechten en gastvrije inwoners toevoegt, wacht je een echte ervaring Bekijk origineel Vertaald door Google
Dag 2
Kos Island

The Dodecanese Island of Kos has become one of the most popular islands in the region, arguably second behind only Rhodes.  Its rich history includes the impressive fortress, the Castle of the Knights of Saint John close to the Town harbor, the ancient plane tree under which Hippocrates taught students and the Asklepion (his ancient sanatorium).  Old Corinthian columns still gather weeds by the roadside. The purpose- built marina is just a short distance south of the ferry port. Kos Town has numerous restaurants, tavernas, cafes and shops and ‘’night owls’’ will find things stay open until late.

Het Dodekanesische eiland Kos is uitgegroeid tot een van de meest populaire eilanden in de regio, misschien wel de tweede achter alleen Rhodes.
De rijke geschiedenis omvat het indrukwekkende fort, het kasteel van de ridders van Saint John, dicht bij de haven van de stad, de oude plataan waaronder Hippocrates studenten en het Asklepion (zijn oude sanatorium) onderwees. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
13 Mijlen
1:30 Uur
Dag 3
Gyali Island

The small volcanic island of Gyali is situated halfway between the southern coast of Kos and Nisyros Island. Its South West area is thick layers of pumice-stone, while the North East region is obsidian currents and perlite. The two parts are joined by a narrow isthmus and beach made of reef sediments. A pumice-stone mining plant makes use of this natural resource. Aghios Antonios islet is close by and there is a beautiful beach to enjoy.

Het kleine vulkanische eiland Gyali ligt halverwege de zuidelijke kust van Kos en het eiland Nisyros. Het zuidwesten van het gebied bestaat uit dikke lagen puimsteen, terwijl het noordoosten van het land obsidiaanstromen en perliet is. De twee delen worden verbonden door een smalle landengte en strand gemaakt van rifsedimenten. Een puimsteenmijnbouwinstallatie maakt gebruik van deze natuurlijke hulpbron. Het eilandje Aghios Antonios ligt vlakbij en er is een prachtig strand om van te genieten. Bekijk origineel Vertaald door Google
Nisyros Island

Nissiros is a small island in the centre of the Dodecanes.  It has much to recommend it, ranging from its natural beauty to the rich cultural heritage which has survived until the current day. Nissiros is volcanic and that is its major natural feature; it was created by eruptions. The volcano of Nissiros island is still said to be active and with the craters easily accessible, many tourists and scientists from all over the world visit annually. The volcano is the main attractions but visitors will feel the serenity of the lovely villages on the island.  Nissiros is rich in fauna and flora that specialists pronounce as unique.

Nissiros is een klein eiland in het centrum van de Dodecanes.
Het heeft veel aan te bevelen, variërend van de natuurlijke schoonheid tot het rijke culturele erfgoed dat tot de dag van vandaag heeft bestaan. Nissiros is vulkanisch en dat is het belangrijkste natuurlijke kenmerk; het is gemaakt door uitbarstingen. De vulkaan van het eiland Nissiros wordt nog steeds als actief beschouwd en met de kraters gemakkelijk toegankelijk, bezoeken jaarlijks vele toeristen en wetenschappers van over de hele wereld. De vulkaan is de belangrijkste attractie, maar bezoekers zullen de rust van de mooie dorpjes op het eiland voelen. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
23 Mijlen
2:30 Uur
Dag 4
Ano Symi (Symi Island)

Symi, off the Datca Peninsula of Turkey is another relaxing island. It is fairly small but offers plenty of chance to explore. The landscape is lovely and once back in Ano Symi there are bars and tavernas offering delicious Greek cuisine which you should try with the local wine. 

Symi, op het schiereiland Datca in Turkije, is een ander ontspannend eiland. Het is vrij klein maar biedt veel kans om te verkennen. Het landschap is prachtig en eenmaal terug in Ano Symi zijn er bars en taverna's met heerlijke Griekse gerechten die je moet proberen met de lokale wijn.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
39 Mijlen
4:00 Uur
Dag 5
Rhodes Island

Rhodes, with its Old Town a UNESCO World Heritage site, is the largest of the Dodecanese and offers everything a tourist would want. There is a 200 kilometre coastline, a fascinating interior, good nightlife and plenty of history. It has been home to several ‘’civilisations’’ in its history and also to a former Ancient Wonder of the World though the Colossus was destroyed by an earthquake many centuries ago. The narrow streets of this walled Old Town can be crowded at times but worth visiting with the Palace of the Grand Master and the architecture of the Knights of St. John notable features.

Rhodos, met zijn oude binnenstad een UNESCO-werelderfgoed, is de grootste van de Dodekanesos en biedt alles wat een toerist zou willen. Er is een kustlijn van 200 kilometer, een fascinerend interieur, een goed nachtleven en veel geschiedenis. Het is de thuisbasis geweest van verschillende '' beschavingen '' in zijn geschiedenis en ook van een voormalig oud wereldwonder, hoewel de Colossus vele eeuwen geleden werd verwoest door een aardbeving. De smalle straatjes van deze ommuurde oude binnenstad zijn soms druk maar de moeite van een bezoek waard met het Paleis van de Grootmeester en de architectuur van de opvallende kenmerken van de Ridders van St. John. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
25 Mijlen
2:30 Uur
Dag 6
Datca

Datca is a town on the southern shore of the Peninsula of the same name in South West Turkey. It is around 75 kms west of Marmaris and has become a popular spot for yachts heading south down the Aegean and then turning east, or vice versa. There are many small coves on the Peninsula, small farming and fishing communities as well as beaches. It is famous for its tomatoes and olives and despite not having the greenery of some other parts of the Turquoise Coast, it is extremely fertile.

Datca is een stad aan de zuidkust van het gelijknamige schiereiland in het zuidwesten van Turkije. Het ligt ongeveer 75 km ten westen van Marmaris en is een populaire plek geworden voor jachten die zuidwaarts de Egeïsche Zee af varen en vervolgens naar het oosten keren, of omgekeerd. Er zijn veel kleine baaien op het schiereiland, kleine landbouw- en vissersgemeenschappen en ook stranden. Het is beroemd om zijn tomaten en olijven en ondanks het ontbreken van het groen van sommige andere delen van de Turquoise kust, is het buitengewoon vruchtbaar. Bekijk origineel Vertaald door Google
Knidos (Cnidus)

Knidos is at the extreme South West tip of Turkey on the Datca Peninsula. It is commonly regarded as one of the most impressive ancient city ruins in the whole of what was Asia Minor, modern-day Turkey. There is an ancient harbour with a theatre close by. There are two churches just a short walk away. They were built in the Byzantine period and there are extensive excavations that have been going on since 1960. The Statue of Demeter was one of the best discoveries while the lion statues which stood protecting the harbour are in the British Museum in London. The Temple of Aphrodite is a major attraction for visitors as is the necropolis. While Knidos is remote, it is a place that all yacht charters are easily able to visit. 

Knidos ligt aan de uiterste zuidwestpunt van Turkije op het schiereiland Datca. Het wordt algemeen beschouwd als een van de meest indrukwekkende ruïnes van de oude stad in het hele Klein-Azië, het hedendaagse Turkije. Er is een oude haven met een theater in de buurt. Er zijn twee kerken op slechts een korte loopafstand. Ze werden gebouwd in de Byzantijnse periode en er zijn uitgebreide opgravingen die al sinds 1960 plaatsvinden. Het standbeeld van Demeter was een van de beste ontdekkingen terwijl de leeuwenbeelden die de haven beschermden zich in het British Museum in Londen bevonden. De tempel van Aphrodite is een grote attractie voor bezoekers, net als de necropolis. Hoewel Knidos op afstand is, is het een plaats waar alle jachtcharters gemakkelijk naartoe kunnen gaan.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
54 Mijlen
5:30 Uur
Dag 7
Papuc Burnu

Pabuc Burnu is a nose-shaped place just a short distance from Bodrum. It is a good place for yachts to anchor in the beautifully coloured waters. Yachts can shelter here quite comfortably close to land that is covered by shrub vegetation. 

Pabuc Burnu is een neusvormige plaats op korte afstand van Bodrum. Het is een goede plek voor jachten om te ankeren in de prachtig gekleurde wateren. Jachten kunnen hier redelijk comfortabel schuilen in de buurt van land dat bedekt is met struikvegetatie.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
23 Mijlen
2:30 Uur
Dag 8
Bodrum

At the end of a charter holiday, and following a hearty breakfast, guests leave their charter yacht with wonderful memories of their time at sea. If they have yet to see what Bodrum has to offer, they should certainly do so before returning home. There is a well-developed tourist infrastructure with plenty of nice restaurants, bars and lively nightlife. By day, Bodrum Castle and the adjoining Museum of Archaeology is certainly the main attraction though the inland part of the peninsula has many things to see and do. 

Aan het einde van een chartervakantie en na een stevig ontbijt verlaten de gasten hun charterjacht met prachtige herinneringen aan hun tijd op zee. Als ze nog moeten zien wat Bodrum te bieden heeft, moeten ze dat zeker doen voordat ze naar huis terugkeren. Er is een goed ontwikkelde toeristische infrastructuur met veel leuke restaurants, bars en een bruisend nachtleven. Overdag is het kasteel van Bodrum en het aangrenzende Archeologisch Museum zeker de belangrijkste attractie, hoewel het binnenland van het schiereiland veel dingen te zien en te doen heeft.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
9 Mijlen
1:00 Uur

Wilt u een guletjacht charteren voor deze route?

Stuur een verzoek met behulp van de onderstaande knoppen en ontvang de beste aanbieding voor het perfecte guletjacht.

+90 252 316 9616

Ma - Vrij: 9:00 - 20:00 uur | Za - zo: 9.00-14.00 uur