Log alstublieft in

Voor deze functie moet u zich registreren of inloggen.

Bodrum naar Cycladen Gulet Charter Route

14 Nacht / 15 Dagen
Begin / Einde: Bodrum / Bodrum
Duur: 14 Nacht / 15 Dagen
Zeilgebied: Turkey and Greek Islands
Totale cruise
Berekenen... Mijlen
Berekenen... Uur
Dag 1
Bodrum

In many ways, Bodrum is the gateway to the Greek Aegean Islands. The nearby Gulf of Gokova is wonderful sailing, as is the Gulf of Hisonaru. In addition, Kos lies just a short distance due east of Bodrum. The crystal-clear seas are stunning and with days of sun throughout a yachting season, all the ingredients are in place for a lovely yacht charter holiday. If you add the lovely coves, great cuisine and hospitable locals, a real experience awaits

In veel opzichten is Bodrum de toegangspoort tot de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. De nabijgelegen Golf van Gokova is prachtig zeilen, net als de Golf van Hisonaru. Daarnaast ligt Kos op slechts een korte afstand ten oosten van Bodrum. De kristalheldere zeeën zijn adembenemend en met dagen zon gedurende een zeilseizoen, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een mooie jachtvakantie. Als je de heerlijke baaien, geweldige gerechten en gastvrije inwoners toevoegt, wacht je een echte ervaring Bekijk origineel Vertaald door Google
Dag 2
Kos Island

The Dodecanese Island of Kos has become one of the most popular islands in the region, arguably second behind only Rhodes.  Its rich history includes the impressive fortress, the Castle of the Knights of Saint John close to the Town harbor, the ancient plane tree under which Hippocrates taught students and the Asklepion (his ancient sanatorium).  Old Corinthian columns still gather weeds by the roadside. The purpose- built marina is just a short distance south of the ferry port. Kos Town has numerous restaurants, tavernas, cafes and shops and ‘’night owls’’ will find things stay open until late.

Het Dodekanesische eiland Kos is uitgegroeid tot een van de meest populaire eilanden in de regio, misschien wel de tweede achter alleen Rhodes.
De rijke geschiedenis omvat het indrukwekkende fort, het kasteel van de ridders van Saint John, dicht bij de haven van de stad, de oude plataan waaronder Hippocrates studenten en het Asklepion (zijn oude sanatorium) onderwees. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
13 Mijlen
1:30 Uur
Dag 3
Pserimos Island

Pserimos lies between Kos and Kalymnos, just a few nautical miles north of Kos near to the Turkish Coast. It is small, only about 15sq kms and only 100 people live there full-time. Fishing is still important but increasingly tourism is a major contributor to the local economy. Visitors are often day trippers from Kos or Kalymnos. There are daily trips throughout the holiday season.  Pserimos provides a chance to get away from organized beaches for a day, something that yacht charters can do every day of course.  It can get busy but the beach is wide and deep, with plenty of sand and shallow warm waters. It is also a well sheltered spot.  Beachside tavernas and cafes provide plenty of refreshment opportunities for those at the beach for a few hours. The harbour is small but it provides berths for yachts. There is little in the way of attractions to see but there are some interesting walks along treeless trails to other small coves on the island.

Pserimos ligt tussen Kos en Kalymnos, slechts een paar zeemijlen ten noorden van Kos, in de buurt van de Turkse kust. Het is klein, slechts ongeveer 15sq kms en er wonen slechts 100 mensen fulltime. Vissen is nog steeds belangrijk, maar toerisme draagt ​​in toenemende mate bij aan de lokale economie. Bezoekers zijn vaak dagjesmensen uit Kos of Kalymnos. Er zijn dagelijkse uitstapjes gedurende het vakantieseizoen.
Pserimos biedt een kans om een ​​dag weg te zijn van georganiseerde stranden, iets wat jachtcharters elke dag natuurlijk kunnen doen. Bekijk origineel Vertaald door Google
Lakki (Leros Island)

Lakki is a large port on the Island of Leros. There is plenty of neo-classical architecture alongside the white-washed houses. Wide streets are lined with palm trees and restaurants and bars near the port offer tempting menus. While in Lakki, it is worth visiting the interesting war museum.

Lakki is een grote haven op het eiland Leros. Er is veel neo-klassieke architectuur naast de witgekalkte huizen. Brede straten zijn omzoomd met palmbomen en restaurants en bars in de buurt van de haven bieden verleidelijke menu's. In Lakki is het de moeite waard om het interessante oorlogsmuseum te bezoeken. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
30 Mijlen
3:00 Uur
Dag 4
Lipsi Island

Lipsi in the Dodecanese has yet to get much tourism, and what there is often comes from nearby Leros. The result is a real feel of Greece. It is a relaxing place, fairly quiet and with beautiful beaches and clear waters. Lipsi has some tavernas and shops but it is not really a place for stocking up.

Lipsi in de Dodekanesos moet nog veel toerisme krijgen, en wat er vaak is, komt van het nabijgelegen Leros. Het resultaat is een echt gevoel van Griekenland. Het is een ontspannende plek, redelijk rustig en met prachtige stranden en helder water. Lipsi heeft een aantal taverna's en winkels, maar het is niet echt een plaats om in te slaan. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
13 Mijlen
1:30 Uur
Dag 5
Patmos Island

Known as the Jerusalem of the Aegean, Patmos island is an island in the Dodecanese that has become holy to Christians to the extent it is known in some circles as the Jerusalem of the Aegean.  This is because the Apocalypse of St. John was written here. Many of the visitors today come to Patmos because of its religious significance, yet just as many seek its lovely beaches, the tranquility and overall   character of the island and the locals. Patmos is not an island offering a lively scene after sunset but there are lovely restaurants offering fine Greek cuisine. It is busy by day with boats arriving regularly however.  Patmos has great beaches and an interesting landscape, which has resulted in a steady growth in tourist numbers.  The Greek Orthodox Easter celebrations are an annual occasion where you will have the chance to see Christ's Last Supper being enacted.  It is also a pleasure to stroll through the narrow streets of Chora by night after watching the sunset from Kastelli Hill.

Het eiland Patmos, bekend als het Jeruzalem van de Egeïsche Zee, is een eiland in de Dodekanesos dat voor de christen heilig is geworden, zoals het in sommige kringen bekend staat als het Jeruzalem van de Egeïsche Zee. Dit komt omdat de Apocalyps van St. John is hier geschreven. Veel van de bezoekers komen vandaag naar Patmos vanwege zijn religieuze betekenis, maar toch proberen net zoveel mensen de prachtige stranden, de rust en het algemene Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
13 Mijlen
1:30 Uur
Dag 6
Vathi (Klymnos Island)

Vathi stretches from the port area up the hills behind. A traditional small fishing port, the colourful boats dock in the harbor when not at sea and there are also boats available for day trips out into the Aegean. The region is fairly dry and vegetation limited but the cuisine, often with fresh fish, is wonderful. Tourists will find tavernas and shops in the village.

Vathi strekt zich uit van het havengebied de heuvels erachter op. Een traditionele kleine vissershaven, de kleurrijke boten aanleggen in de haven als ze niet op zee zijn en er zijn ook boten beschikbaar voor dagtochten naar de Egeïsche Zee. De regio is redelijk droog en de vegetatie beperkt, maar de keuken, vaak met verse vis, is geweldig. Toeristen vinden tavernes en winkels in het dorp. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
36 Mijlen
3:45 Uur
Dag 7
Gyali Island

The small volcanic island of Gyali is situated halfway between the southern coast of Kos and Nisyros Island. Its South West area is thick layers of pumice-stone, while the North East region is obsidian currents and perlite. The two parts are joined by a narrow isthmus and beach made of reef sediments. A pumice-stone mining plant makes use of this natural resource. Aghios Antonios islet is close by and there is a beautiful beach to enjoy.

Het kleine vulkanische eiland Gyali ligt halverwege de zuidelijke kust van Kos en het eiland Nisyros. Het zuidwesten van het gebied bestaat uit dikke lagen puimsteen, terwijl het noordoosten van het land obsidiaanstromen en perliet is. De twee delen worden verbonden door een smalle landengte en strand gemaakt van rifsedimenten. Een puimsteenmijnbouwinstallatie maakt gebruik van deze natuurlijke hulpbron. Het eilandje Aghios Antonios ligt vlakbij en er is een prachtig strand om van te genieten. Bekijk origineel Vertaald door Google
Nisyros Island

Nissiros is a small island in the centre of the Dodecanes.  It has much to recommend it, ranging from its natural beauty to the rich cultural heritage which has survived until the current day. Nissiros is volcanic and that is its major natural feature; it was created by eruptions. The volcano of Nissiros island is still said to be active and with the craters easily accessible, many tourists and scientists from all over the world visit annually. The volcano is the main attractions but visitors will feel the serenity of the lovely villages on the island.  Nissiros is rich in fauna and flora that specialists pronounce as unique.

Nissiros is een klein eiland in het centrum van de Dodecanes.
Het heeft veel aan te bevelen, variërend van de natuurlijke schoonheid tot het rijke culturele erfgoed dat tot de dag van vandaag heeft bestaan. Nissiros is vulkanisch en dat is het belangrijkste natuurlijke kenmerk; het is gemaakt door uitbarstingen. De vulkaan van het eiland Nissiros wordt nog steeds als actief beschouwd en met de kraters gemakkelijk toegankelijk, bezoeken jaarlijks vele toeristen en wetenschappers van over de hele wereld. De vulkaan is de belangrijkste attractie, maar bezoekers zullen de rust van de mooie dorpjes op het eiland voelen. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
26 Mijlen
2:45 Uur
Dag 8
Tilos Island

Tilos in the Dodecanese is located between Kos and Rhodes with mass tourism not really a factor. You can visit on a yacht charter and you will find nice beaches and small settlements. Livadia is the island’s port but the place to visit while there is Mikro Chorio, an abandoned village, now a ‘’ghost town’’. On an island with few visitors, the beaches are quiet with no real facilities.

Tilos in de Dodekanesos ligt tussen Kos en Rhodos, met massatoerisme is niet echt een factor. U kunt een jachtcharter bezoeken en u zult mooie stranden en kleine nederzettingen vinden. Livadia is de haven van het eiland, maar de plek om te bezoeken, terwijl Mikro Chorio, een verlaten dorp, nu een '' spookstad '' is. Op een eiland met weinig bezoekers zijn de stranden rustig zonder echte voorzieningen. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
20 Mijlen
2:00 Uur
Dag 9
Chalki Island

Chalki is another place where peace and quiet is virtually guaranteed.  The beaches are great and some will be entirely deserted. There is one small settlement, a port with cafes and tavernas on the promenade.

Chalki is een andere plaats waar rust en stilte vrijwel gegarandeerd is.
De stranden zijn geweldig en sommige zullen volledig verlaten zijn. Er is een kleine nederzetting, een haven met cafés en taverna's aan de boulevard. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
19 Mijlen
2:00 Uur
Dag 10
Rhodes Island

Rhodes, with its Old Town a UNESCO World Heritage site, is the largest of the Dodecanese and offers everything a tourist would want. There is a 200 kilometre coastline, a fascinating interior, good nightlife and plenty of history. It has been home to several ‘’civilisations’’ in its history and also to a former Ancient Wonder of the World though the Colossus was destroyed by an earthquake many centuries ago. The narrow streets of this walled Old Town can be crowded at times but worth visiting with the Palace of the Grand Master and the architecture of the Knights of St. John notable features.

Rhodos, met zijn oude binnenstad een UNESCO-werelderfgoed, is de grootste van de Dodekanesos en biedt alles wat een toerist zou willen. Er is een kustlijn van 200 kilometer, een fascinerend interieur, een goed nachtleven en veel geschiedenis. Het is de thuisbasis geweest van verschillende '' beschavingen '' in zijn geschiedenis en ook van een voormalig oud wereldwonder, hoewel de Colossus vele eeuwen geleden werd verwoest door een aardbeving. De smalle straatjes van deze ommuurde oude binnenstad zijn soms druk maar de moeite van een bezoek waard met het Paleis van de Grootmeester en de architectuur van de opvallende kenmerken van de Ridders van St. John. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
38 Mijlen
4:00 Uur
Dag 11
Ano Symi (Symi Island)

Symi, off the Datca Peninsula of Turkey is another relaxing island. It is fairly small but offers plenty of chance to explore. The landscape is lovely and once back in Ano Symi there are bars and tavernas offering delicious Greek cuisine which you should try with the local wine. 

Symi, op het schiereiland Datca in Turkije, is een ander ontspannend eiland. Het is vrij klein maar biedt veel kans om te verkennen. Het landschap is prachtig en eenmaal terug in Ano Symi zijn er bars en taverna's met heerlijke Griekse gerechten die je moet proberen met de lokale wijn.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
25 Mijlen
2:30 Uur
Dag 12
Datca

Datca is a town on the southern shore of the Peninsula of the same name in South West Turkey. It is around 75 kms west of Marmaris and has become a popular spot for yachts heading south down the Aegean and then turning east, or vice versa. There are many small coves on the Peninsula, small farming and fishing communities as well as beaches. It is famous for its tomatoes and olives and despite not having the greenery of some other parts of the Turquoise Coast, it is extremely fertile.

Datca is een stad aan de zuidkust van het gelijknamige schiereiland in het zuidwesten van Turkije. Het ligt ongeveer 75 km ten westen van Marmaris en is een populaire plek geworden voor jachten die zuidwaarts de Egeïsche Zee af varen en vervolgens naar het oosten keren, of omgekeerd. Er zijn veel kleine baaien op het schiereiland, kleine landbouw- en vissersgemeenschappen en ook stranden. Het is beroemd om zijn tomaten en olijven en ondanks het ontbreken van het groen van sommige andere delen van de Turquoise kust, is het buitengewoon vruchtbaar. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
12 Mijlen
1:15 Uur
Dag 13
Palamutbuku

Palamutbuku is regarded as having the best beaches in the whole of Datca Peninsula in South West Turkey. The beaches are small but very nice, with the mountains behind.  Gardens are colorful and the whole setting is calm and tranquil.  It is a great place to get away from crowds and relax.  Palamutbuku is at the end of the Peninsula, close to the ruins of the historic city of Knidos; it is just 12 kms away. The warm clear waters are full of fish and you can expect to be able to sample the day’s catch for dinner in the restaurants. It is said that you can see a shiny object on the sea bed it is so clear. There is no need to do anything other than relax and the pace of life is slow. The locals are very hospitable and help make your time in the area even more memorable. It has been described as paradise and it is certainly a place where many yachts sailing in the Dodecanese stop for a while. 

Palamutbuku wordt beschouwd als het hebben van de beste stranden op het schiereiland Datca in het zuidwesten van Turkije. De stranden zijn klein maar erg mooi, met de bergen achter.
De tuinen zijn kleurrijk en de hele omgeving is kalm en rustig. Bekijk origineel Vertaald door Google
Knidos (Cnidus)

Knidos is at the extreme South West tip of Turkey on the Datca Peninsula. It is commonly regarded as one of the most impressive ancient city ruins in the whole of what was Asia Minor, modern-day Turkey. There is an ancient harbour with a theatre close by. There are two churches just a short walk away. They were built in the Byzantine period and there are extensive excavations that have been going on since 1960. The Statue of Demeter was one of the best discoveries while the lion statues which stood protecting the harbour are in the British Museum in London. The Temple of Aphrodite is a major attraction for visitors as is the necropolis. While Knidos is remote, it is a place that all yacht charters are easily able to visit. 

Knidos ligt aan de uiterste zuidwestpunt van Turkije op het schiereiland Datca. Het wordt algemeen beschouwd als een van de meest indrukwekkende ruïnes van de oude stad in het hele Klein-Azië, het hedendaagse Turkije. Er is een oude haven met een theater in de buurt. Er zijn twee kerken op slechts een korte loopafstand. Ze werden gebouwd in de Byzantijnse periode en er zijn uitgebreide opgravingen die al sinds 1960 plaatsvinden. Het standbeeld van Demeter was een van de beste ontdekkingen terwijl de leeuwenbeelden die de haven beschermden zich in het British Museum in Londen bevonden. De tempel van Aphrodite is een grote attractie voor bezoekers, net als de necropolis. Hoewel Knidos op afstand is, is het een plaats waar alle jachtcharters gemakkelijk naartoe kunnen gaan.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
19 Mijlen
2:00 Uur
Dag 14
Poyraz Bay

Divers, experienced or fairly novice, will enjoy Poyraz Bay where there are not only interesting rock formations just below the surface but a variety of marine life as well, including octopus, moray eels, starfish and several species of small fish. There are also fragments of ancient amphorae to be seen. 

Duikers, ervaren of redelijk beginnende, zullen genieten van Poyraz Bay, waar zich niet alleen interessante rotsformaties net onder de oppervlakte bevinden, maar ook een verscheidenheid aan zeeleven, waaronder octopus, murene, zeesterren en verschillende soorten kleine vissen. Er zijn ook fragmenten van oude amforen te zien.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Papuc Burnu

Pabuc Burnu is a nose-shaped place just a short distance from Bodrum. It is a good place for yachts to anchor in the beautifully coloured waters. Yachts can shelter here quite comfortably close to land that is covered by shrub vegetation. 

Pabuc Burnu is een neusvormige plaats op korte afstand van Bodrum. Het is een goede plek voor jachten om te ankeren in de prachtig gekleurde wateren. Jachten kunnen hier redelijk comfortabel schuilen in de buurt van land dat bedekt is met struikvegetatie.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
29 Mijlen
3:00 Uur
Dag 15
Bodrum

At the end of a charter holiday, and following a hearty breakfast, guests leave their charter yacht with wonderful memories of their time at sea. If they have yet to see what Bodrum has to offer, they should certainly do so before returning home. There is a well-developed tourist infrastructure with plenty of nice restaurants, bars and lively nightlife. By day, Bodrum Castle and the adjoining Museum of Archaeology is certainly the main attraction though the inland part of the peninsula has many things to see and do. 

Aan het einde van een chartervakantie en na een stevig ontbijt verlaten de gasten hun charterjacht met prachtige herinneringen aan hun tijd op zee. Als ze nog moeten zien wat Bodrum te bieden heeft, moeten ze dat zeker doen voordat ze naar huis terugkeren. Er is een goed ontwikkelde toeristische infrastructuur met veel leuke restaurants, bars en een bruisend nachtleven. Overdag is het kasteel van Bodrum en het aangrenzende Archeologisch Museum zeker de belangrijkste attractie, hoewel het binnenland van het schiereiland veel dingen te zien en te doen heeft.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
9 Mijlen
1:00 Uur

Wilt u een guletjacht charteren voor deze route?

Stuur een verzoek met behulp van de onderstaande knoppen en ontvang de beste aanbieding voor het perfecte guletjacht.

+90 252 316 9616

Ma - Vrij: 9:00 - 20:00 uur | Za - zo: 9.00-14.00 uur