Log alstublieft in

Voor deze functie moet u zich registreren of inloggen.

Marmaris naar Griekse eilanden Gulet Charter Route

7 Nacht / 8 Dagen
Begin / Einde: Marmaris / Marmaris
Duur: 7 Nacht / 8 Dagen
Zeilgebied: Turkey and Greek Islands
Totale cruise
Berekenen... Mijlen
Berekenen... Uur
Dag 1
Marmaris

Guests can board their yacht in mid-afternoon in Marmaris. The charter yacht moves off the next day and stays in port overnight. Dinner is served on board, the first of many lovely meals over the next few days, but there is still time to see what Marmaris has to offer before setting sail.  It will be busy; it always is during the many weeks of the season. With the days ahead likely to be quiet and relaxing on board your luxury charter, you my like to enjoy the busy streets and bars before returning to your yacht for a good night’s sleep.

Gasten kunnen aan boord van hun jacht halverwege de middag in Marmaris. Het charterjacht vertrekt de volgende dag en blijft 's nachts in de haven. Het diner wordt aan boord geserveerd, de eerste van vele heerlijke maaltijden in de komende paar dagen, maar er is nog steeds tijd om te zien wat Marmaris te bieden heeft voordat u gaat zeilen.
Het zal druk zijn; het is altijd gedurende de vele weken van het seizoen. Met de komende dagen waarschijnlijk rustig en ontspannend aan boord van uw luxe charter, geniet u ervan om te genieten van de drukke straten en bars voordat u terugkeert naar uw jacht voor een goede nachtrust. Bekijk origineel Vertaald door Google
Dag 2
Arap Island

Arap Islet is Turkish territory. It is uninhabited, located between the Aegean Sea and the Mediterranean Sea. There is a rough pathway coming up from the beach and leading to the village of Taşlıca around 3.5 kms away. It has a completely rural feel which you will experience as you walk. 

Arap Islet is Turks grondgebied. Het is onbewoond, gelegen tussen de Egeïsche Zee en de Middellandse Zee. Er loopt een ruig pad vanaf het strand naar het dorp Taşlıca, op ongeveer 3,5 km afstand. Het heeft een volledig landelijke uitstraling die je zult ervaren terwijl je loopt.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Bozukkale (Loryma)

The ancient city of Bozukkale (Loryma) dates back to the years BC.  The nine towers of the castle walls extend out in a rectangular pattern and together with the castle look very solid and well preserved. ''Kale'' means ''corrupted'' so the name may be a consequence of one side of the Castle being missing.  Bozukale was used by the British navy many years ago, acting as a shipyard as well. There are great views across the Aegean and everyone can watch the yacht activity out to sea. Its location also resulted in it being a natural stopping off point for yachts sailing in the Aegean. In 395 BC, the Athenian Navy under the commander of Karori is known to have visited while Demetrios, son of Antigonos chose this port to prepare for the attack Rhodes during the Cnidus War in 305 BC. 

De oude stad Bozukkale (Loryma) dateert uit de jaren v.Chr.
De negen torens van de kasteelmuren strekken zich uit in een rechthoekig patroon en zien er samen met het kasteel zeer solide en goed bewaard gebleven uit. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
27 Mijlen
2:45 Uur
Dag 3
Bozburun

Bozburun, a small town with a marina, 45 kms to the west of Marmaris, has made a name for itself as a place for building quality wooden craft, yachts and gulets. It is well-known to yachtsmen if less visited by others. That said, the lovely winding road by the sea to reach Bozburun is a very pleasant drive. It is not a place for tourists seeking great nightlife but there are many compensations for visitors staying in its small hotels and pensions. There are restaurants by the sea serving the freshest possible seafood. 

Bozburun, een klein stadje met een jachthaven, 45 km ten westen van Marmaris, heeft naam gemaakt als een plaats voor het bouwen van hoogwaardige houten vaartuigen, jachten en gulets. Het is bekend bij zeilers die minder bezocht worden door anderen. Dat gezegd hebbende, de mooie kronkelende weg door de zee om Bozburun te bereiken is een zeer aangename rit. Het is geen plaats voor toeristen die op zoek zijn naar een geweldig nachtleven, maar er zijn veel compensaties voor bezoekers die verblijven in kleine hotels en pensions. Er zijn restaurants aan zee die de meest verse zeevruchten serveren.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
13 Mijlen
1:30 Uur
Dag 4
Bencik Bay

Bencik Bay is a quiet and sheltered place to anchor. It is just across from Selimiye on the Hisaronu side of the peninsula dividing the Gulfs of Hisaronu and Gokova. There is a lovely grassed area but no facilities for visitors. That does not detract from the beauty of the place. 

Bencik Bay is een rustige en beschutte plek om te ankeren. Het ligt tegenover Selimiye aan de Hisaronu-kant van het schiereiland en verdeelt de Golf van Hisaronu en Gokova. Er is een mooi grasveld maar geen faciliteiten voor bezoekers. Dat doet niets af aan de schoonheid van de plaats.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Datca

Datca is a town on the southern shore of the Peninsula of the same name in South West Turkey. It is around 75 kms west of Marmaris and has become a popular spot for yachts heading south down the Aegean and then turning east, or vice versa. There are many small coves on the Peninsula, small farming and fishing communities as well as beaches. It is famous for its tomatoes and olives and despite not having the greenery of some other parts of the Turquoise Coast, it is extremely fertile.

Datca is een stad aan de zuidkust van het gelijknamige schiereiland in het zuidwesten van Turkije. Het ligt ongeveer 75 km ten westen van Marmaris en is een populaire plek geworden voor jachten die zuidwaarts de Egeïsche Zee af varen en vervolgens naar het oosten keren, of omgekeerd. Er zijn veel kleine baaien op het schiereiland, kleine landbouw- en vissersgemeenschappen en ook stranden. Het is beroemd om zijn tomaten en olijven en ondanks het ontbreken van het groen van sommige andere delen van de Turquoise kust, is het buitengewoon vruchtbaar. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
27 Mijlen
2:45 Uur
Dag 5
Ano Symi (Symi Island)

Symi, off the Datca Peninsula of Turkey is another relaxing island. It is fairly small but offers plenty of chance to explore. The landscape is lovely and once back in Ano Symi there are bars and tavernas offering delicious Greek cuisine which you should try with the local wine. 

Symi, op het schiereiland Datca in Turkije, is een ander ontspannend eiland. Het is vrij klein maar biedt veel kans om te verkennen. Het landschap is prachtig en eenmaal terug in Ano Symi zijn er bars en taverna's met heerlijke Griekse gerechten die je moet proberen met de lokale wijn.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
12 Mijlen
1:15 Uur
Dag 6
Rhodes Island

Rhodes, with its Old Town a UNESCO World Heritage site, is the largest of the Dodecanese and offers everything a tourist would want. There is a 200 kilometre coastline, a fascinating interior, good nightlife and plenty of history. It has been home to several ‘’civilisations’’ in its history and also to a former Ancient Wonder of the World though the Colossus was destroyed by an earthquake many centuries ago. The narrow streets of this walled Old Town can be crowded at times but worth visiting with the Palace of the Grand Master and the architecture of the Knights of St. John notable features.

Rhodos, met zijn oude binnenstad een UNESCO-werelderfgoed, is de grootste van de Dodekanesos en biedt alles wat een toerist zou willen. Er is een kustlijn van 200 kilometer, een fascinerend interieur, een goed nachtleven en veel geschiedenis. Het is de thuisbasis geweest van verschillende '' beschavingen '' in zijn geschiedenis en ook van een voormalig oud wereldwonder, hoewel de Colossus vele eeuwen geleden werd verwoest door een aardbeving. De smalle straatjes van deze ommuurde oude binnenstad zijn soms druk maar de moeite van een bezoek waard met het Paleis van de Grootmeester en de architectuur van de opvallende kenmerken van de Ridders van St. John. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
25 Mijlen
2:30 Uur
Dag 7
Kadirga Harbor

Kadirga Harbour is a pretty bay not far to the west from Marmaris. It is sheltered and has been awarded the blue flag because of its marvelous waters.

De haven van Kadirga is een mooie baai niet ver naar het westen van Marmaris. Het is beschut en heeft de blauwe vlag gekregen vanwege de prachtige wateren. Bekijk origineel Vertaald door Google
Star Island (Nimara)

Yildiz island is a wonderful peninsula in Marmaris. There are several nice cafes and restaurants across the island. It is ideal for those interested in swimming and snorkelling. Even if you spend a whole day on the island you are unlikely to get bored especially if you enjoy walking in a lovely natural environment. The area will remind you of a small sea channel. History says that a captain sailing in this area on a stormy night, hit the rocky landscape because he thought that this was a sea channel. Since then, it has also been known as ‘’wrong channel.’’

Yildiz-eiland is een prachtig schiereiland in Marmaris. Er zijn verschillende leuke cafés en restaurants op het eiland. Het is ideaal voor diegenen die geïnteresseerd zijn in zwemmen en snorkelen. Zelfs als u een hele dag op het eiland verblijft, zult u zich waarschijnlijk niet vervelen, vooral als u van wandelen in een prachtige natuurlijke omgeving houdt. Het gebied zal u herinneren aan een klein zeekanaal. De geschiedenis zegt dat een kapitein die in dit gebied op een stormachtige nacht vaart, het rotsachtige landschap raakt omdat hij dacht dat dit een zeekanaal was. Sindsdien staat het ook bekend als '' wrong channel ''. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
26 Mijlen
2:45 Uur
Dag 8
Marmaris

The charter finishes back in port with guests enjoying an excellent breakfast before finally returning to dry land. If you have some days ashore before finally returning home, we would recommend that you take some time to see what Marmaris and the immediate region has to offer. The natural environment is stunning; forests hug the slopes with the contrast between green and the blue of the sea and sky creating a lovely setting. Then there is some last minute shopping? 

Het charter eindigt terug in de haven met gasten die genieten van een uitstekend ontbijt voordat ze uiteindelijk terugkeren naar het droge land. Als u enkele dagen aan wal heeft voordat u definitief naar huis terugkeert, raden we u aan wat tijd te nemen om te zien wat Marmaris en de directe regio te bieden heeft. De natuurlijke omgeving is verbluffend; bossen knuffelen de hellingen met het contrast tussen groen en het blauw van de zee en de lucht en creëren een prachtige omgeving. Dan is er nog een laatste minuut winkelen?
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
3 Mijlen
0:30 Uur

Wilt u een guletjacht charteren voor deze route?

Stuur een verzoek met behulp van de onderstaande knoppen en ontvang de beste aanbieding voor het perfecte guletjacht.

+90 252 316 9616

Ma - Vrij: 9:00 - 20:00 uur | Za - zo: 9.00-14.00 uur