Log alstublieft in

Voor deze functie moet u zich registreren of inloggen.

Split naar Dubrovnik Gulet Charter Route

7 Nacht / 8 Dagen
Begin / Einde: Split / Dubrovnik
Duur: 7 Nacht / 8 Dagen
Zeilgebied: Croatia
Totale cruise
Berekenen... Mijlen
Berekenen... Uur
Dag 1
Split

Split is the biggest city on the Adriatic. Over the years it has been home to many; the Romans, Venetians, Austrians, French, Italians and finally the Yugoslavs before ultimate independence for Croatia. There is much to see and do ranging from the Palace and the Old Town as a whole where many locals still live. There are plenty of bars and restaurants for tourists and locals alike. 

Split is de grootste stad aan de Adriatische Zee. In de loop der jaren heeft het er vele gehad; de Romeinen, Venetianen, Oostenrijkers, Fransen, Italianen en ten slotte de Joegoslaven voor de uiteindelijke onafhankelijkheid voor Kroatië. Er is veel te zien en te doen, variërend van het paleis en de oude stad als geheel, waar veel inwoners nog steeds wonen. Er zijn tal van bars en restaurants voor toeristen en de lokale bevolking Bekijk origineel Vertaald door Google
Milna

Milna is on the west of the Brac Island. It has the most sheltered harbour on the Island and over the years, that has been something that many sailors have discovered. It was the base used by the Russian Fleet in 1807 and before that the Venetian fleet.

Milna ligt ten westen van het eiland Brac. Het heeft de meest beschutte haven op het eiland en door de jaren heen is dat iets dat veel zeilers hebben ontdekt. Het was de basis die de Russische Vloot in 1807 gebruikte en daarvoor de Venetiaanse vloot. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
1 Mijlen
0:15 Uur
Dag 2
Vis Island

The unspoilt island of Vis is another gem in the Adriatic Sea off the Croatian Coast. It is the furthest away from the Coast and thus largely natural though tourist numbers have started to increase. Few beaches in the whole of Croatia can compete with its beaches while in the south visitors will find lovely bays and plenty of coves. The main town, also Vis, is one of the oldest in Dalmatia. It is located on the northern coast in a sheltered bay. 

Het ongerepte eiland Vis is nog een juweel in de Adriatische Zee voor de Kroatische kust. Het is het verst verwijderd van de kust en dus grotendeels natuurlijk, hoewel het aantal toeristen is toegenomen. Weinig stranden in heel Kroatië kunnen concurreren met de stranden terwijl in het zuiden bezoekers mooie baaien en tal van baaien vinden. De belangrijkste stad, ook Vis, is een van de oudste in Dalmatië. Het is gelegen aan de noordkust in een beschutte baai.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
23 Mijlen
2:30 Uur
Dag 3
Hvar Island

Croatia has a large number of offshore islands, the largest of which in the Central Dalmatian Archipelago is Hvar. It totals almost 300 square kilometres and as a place that receives many hours of sunshine during the year, it is extremely popular with the well-heeled. Its main town is also Hvar, known as a lively place with great nightlife, attracting youngsters from all over the world. With attractive beaches, lovely bays and a nearby chain of small islands, Hvar has great appeal. 

Kroatië heeft een groot aantal eilanden op zee, waarvan de grootste in de Midden-Dalmatische archipel Hvar is. Het is bijna 300 vierkante kilometer groot en als een plaats die gedurende het jaar veel zonuren ontvangt, is het enorm populair bij de welgestelden. De belangrijkste stad is ook Hvar, bekend als een levendige plaats met een geweldig nachtleven, waar jongeren uit de hele wereld worden aangetrokken. Met aantrekkelijke stranden, mooie baaien en een nabijgelegen keten van kleine eilanden, heeft Hvar een grote aantrekkingskracht.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
15 Mijlen
1:30 Uur
Dag 4
Korčula Island

Korčula gets a place in history as the birthplace of the legendary explorer, Marco Polo. It is known for its architecture and the layout of streets in the shape of fishbones. The style is a mixture of Renaissance and Gothic with arguably the most impressive landmark the Cathedral of St. Mark whose interior is home to the work of several famous Italian artists. In the modern day, Korčula is famous for its cuisine which uses the best of local fresh produce and seafood to produce some lovely dishes. The local wine such as Rukatac or Plavac compliments these dishes perfectly. Just a short distance away, visitors are certain to enjoy the small islet of Badija with Its stony shoreline and Franciscan Abbey. Similarly, there are other small islets, most covered in dense greenery. 

Korčula krijgt een plaats in de geschiedenis als geboorteplaats van de legendarische ontdekkingsreiziger Marco Polo. Het staat bekend om zijn architectuur en de lay-out van straten in de vorm van fishbones. De stijl is een mengeling van renaissance en gotiek met misschien wel de meest indrukwekkende oriëntatiepunt de kathedraal van St. Mark wiens interieur is de thuisbasis van het werk van verschillende beroemde Italiaanse kunstenaars. In de moderne tijd staat Korčula bekend om zijn keuken die de beste lokale verse producten en zeevruchten gebruikt om heerlijke gerechten te maken. De lokale wijn zoals Rukatac of Plavac complimenteert deze gerechten perfect. Slechts een korte afstand, zullen bezoekers zeker genieten van het kleine eilandje Badija met zijn stenige kustlijn en Franciscaanse abdij. Evenzo zijn er nog andere kleine eilandjes, waarvan de meeste bedekt zijn met dicht groen Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
20 Mijlen
2:00 Uur
Dag 5
Mljet Island

A green island covered in Mediterranean forest, Mljet possesses warm, clear waters teeming with marine life surroundings its sandy shoreline. Largely unspoilt despite the growth of tourists, Mljet is known for its wines, red and white, olives and goat cheese. It is a tranquil place with a National Park covering the whole of the North West of the Island. 

Mljet, een groen eiland bedekt met mediterraan bos, heeft warm, helder water dat wemelt van de mariene leefomgeving en de zandige kustlijn. Grotendeels ongerept ondanks de groei van toeristen, staat Mljet bekend om zijn wijnen, rood en wit, olijven en geitenkaas. Het is een rustige plek met een nationaal park dat het hele noordwesten van het eiland bedekt. ​​
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
37 Mijlen
3:45 Uur
Dag 6
Šipan Island

Just 17 kilometres north west of Dubrovnik, the island of Sipan offers an unspoilt environment, beautiful and tranquil. Known as the ‘’Golden Island’’, visitors can expect to find a lovely coastal setting of beaches and warm seas. Some of Dubrovnik’s wealthy built palaces on the island in the 15th Century as a result. Its appeal has endured to this day with overseas tourists finding Sipan a great place for a quiet break.  

Slechts 17 kilometer ten noordwesten van Dubrovnik, biedt het eiland Sipan een ongerepte omgeving, mooi en rustig. Bekend als het '' Gouden Eiland '', kunnen bezoekers een mooie kustomgeving verwachten met stranden en warme zeeën. Sommige van de rijke paleizen van Dubrovnik bouwden op het eiland in de 15e eeuw als gevolg. De aantrekkingskracht is tot op de dag van vandaag gebleven met buitenlandse toeristen die Sipan een geweldige plek vinden voor een rustige vakantie.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
25 Mijlen
2:30 Uur
Dag 7
Dubrovnik City

Dubrovnik’s history and culture made it an obvious inclusion in UNESCO’s World Heritage Site List and its recognition came in 1979. Often referred to as the ‘’Pearl of the Adriatic’’, the Old Town is completely surrounded by walls, almost 2 kilometres in length. It is not just the Old Town itself that appeals to visitors; there are beautiful beaches, a clear blue sea and water sports where tourists can spend time before heading for their quality accommodation and top quality restaurants.

De geschiedenis en cultuur van Dubrovnik maakten het een vanzelfsprekende opname op de werelderfgoedlijst van UNESCO en de erkenning kwam er in 1979. Vaak wordt de 'Parel van de Adriatische Zee' genoemd, de oude stad is volledig omringd door muren, bijna 2 kilometer lang . Het is niet alleen de oude stad zelf die bezoekers aanspreekt; er zijn prachtige stranden, een helderblauwe zee en watersporten waar toeristen tijd kunnen doorbrengen voordat ze op weg gaan naar hun kwaliteitsaccommodatie en restaurants van topkwaliteit. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
13 Mijlen
1:30 Uur
Dag 8
Dubrovnik

If you sailed out of Dubrovnik without getting a chance to explore it, you must surely make time to do so after the end of your yacht charter. It is an old walled city with cobbled streets, narrow alleyways and a host of things to see.  The restaurants are excellent and shopping is good. The city walls are well preserved and worth a walk but on a hot day ensure you have water with you. Between the walls and the sea, there are cliffs with small cafes available for refreshments. 

Als je vanuit Dubrovnik bent vertrokken zonder de kans te hebben gehad om het te verkennen, moet je zeker de tijd nemen om dit te doen na het einde van je jachtcharter. Het is een oude ommuurde stad met geplaveide straatjes, nauwe steegjes en een heleboel dingen om te zien.
De restaurants zijn uitstekend en winkelen is goed. De stadsmuren zijn goed bewaard en zijn een wandeling de moeite waard, maar op een warme dag zorgt u ervoor dat u water bij u hebt. Tussen de muren en de zee zijn kliffen met kleine cafés beschikbaar voor een drankje. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
1 Mijlen
0:15 Uur

Wilt u een guletjacht charteren voor deze route?

Stuur een verzoek met behulp van de onderstaande knoppen en ontvang de beste aanbieding voor het perfecte guletjacht.

+90 252 316 9616

Ma - Vrij: 9:00 - 20:00 uur | Za - zo: 9.00-14.00 uur