Log alstublieft in

Voor deze functie moet u zich registreren of inloggen.

Split - split Gulet Charter Route

7 Nacht / 8 Dagen
Begin / Einde: Split / Split
Duur: 7 Nacht / 8 Dagen
Zeilgebied: Croatia
Totale cruise
Berekenen... Mijlen
Berekenen... Uur
Dag 1
Split

Split is the biggest city on the Adriatic. Over the years it has been home to many; the Romans, Venetians, Austrians, French, Italians and finally the Yugoslavs before ultimate independence for Croatia. There is much to see and do ranging from the Palace and the Old Town as a whole where many locals still live. There are plenty of bars and restaurants for tourists and locals alike. 

Split is de grootste stad aan de Adriatische Zee. In de loop der jaren heeft het er vele gehad; de Romeinen, Venetianen, Oostenrijkers, Fransen, Italianen en ten slotte de Joegoslaven voor de uiteindelijke onafhankelijkheid voor Kroatië. Er is veel te zien en te doen, variërend van het paleis en de oude stad als geheel, waar veel inwoners nog steeds wonen. Er zijn tal van bars en restaurants voor toeristen en de lokale bevolking Bekijk origineel Vertaald door Google
Milna

Milna is on the west of the Brac Island. It has the most sheltered harbour on the Island and over the years, that has been something that many sailors have discovered. It was the base used by the Russian Fleet in 1807 and before that the Venetian fleet.

Milna ligt ten westen van het eiland Brac. Het heeft de meest beschutte haven op het eiland en door de jaren heen is dat iets dat veel zeilers hebben ontdekt. Het was de basis die de Russische Vloot in 1807 gebruikte en daarvoor de Venetiaanse vloot. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
1 Mijlen
0:15 Uur
Dag 2
Bol

The oldest town on the Island is Bol and because of its lovely Zlatni Rat beach, it has developed as a summer resort. Zlatni Rat is rightly regarded as one of Croatia’s best beaches. 

De oudste stad op het eiland is Bol en vanwege zijn mooie strand Zlatni Rat, heeft het zich ontwikkeld tot een zomerverblijf. Zlatni Rat wordt terecht beschouwd als een van de beste stranden van Kroatië.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Jelsa

Jelsa on the bay in the North Coast of Central Hvar Island is a little town close to the two highest peaks on the Island; St. Nicolas to the West and Hum to the East. Jelsa has two main parts: Vela Banda in the Southern coast and Mala Banda In the North. It has become important for tourism with its oldest hotel, Jadran, over a century old.  The town has been famous for many years for the quality of its red wine.

Jelsa aan de baai in de noordkust van het centrale eiland Hvar is een klein stadje in de buurt van de twee hoogste toppen van het eiland; St. Nicolas naar het Westen en Hum naar het Oosten. Jelsa heeft twee hoofdonderdelen: Vela Banda aan de zuidkust en Mala Banda in het noorden. Het is belangrijk geworden voor toerisme met zijn oudste hotel, Jadran, meer dan een eeuw oud.
De stad staat al vele jaren bekend om de kwaliteit van zijn rode wijn. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
19 Mijlen
2:00 Uur
Dag 3
Lovište

Lovište is a small town on Pelješac and sits on one of its most beautiful bays. There is a tarmac road connecting it to the other main resorts on the Island; Ston, Viganj and Kućište. The climate in Lovište is lovely with the main bay always having warm waters because of the long hours of sunshine.  

Lovište is een klein stadje op Peljesac en ligt op een van de mooiste baaien. Er is een geasfalteerde weg die het verbindt met de andere grote resorts op het eiland; Ston, Viganj en Kućište. Het klimaat in Lovište is prachtig met de hoofdbaai altijd met warm water vanwege de lange uren zonneschijn.
Bekijk origineel Vertaald door Google
Kobaš Bay

Peljesac is the largest of Dalmatia’s peninsulas. Over many centuries, it has experienced a number of cultures, each of which have left their mark. The historical towns of Ston and Mali Ston (“little Ston”) are joined by the ancient Ston Walls, built as defence against attacks from the mainland. Ston is renowned for its oyster beds and the old salt quarry is still operational. The climate and soil of Pelješac together make it an agricultural heaven; the great tradition of winemaking survives, olive and olive oil production and wonderful fruit and vegetables. In any restaurant you will always find dried figs, the best quality olive oil as well as those famous oysters. Local wines such as Postup and Dingač are readily available to accompany every meal. The Bay of Kobaš, with a sandy shoreline and its own marina, has become very popular with the yachting community.

Peljesac is de grootste van de schiereilanden van Dalmatië. Gedurende vele eeuwen heeft het een aantal culturen ervaren, die elk hun sporen hebben achtergelaten. De historische steden Ston en Mali Ston ("kleine Ston") zijn verbonden door de oude Ston-muren, gebouwd als verdediging tegen aanvallen van het vasteland. Ston staat bekend om zijn oesterbanken en de oude zoutgroeve is nog steeds operationeel. Het klimaat en de bodem van Peljesac maken het samen tot een agrarische hemel; de grote traditie van het wijnmaken overleeft, de olijf- en olijfolieproductie en prachtige groenten en fruit. In elk restaurant vindt u altijd gedroogde vijgen, de beste kwaliteit olijfolie en die beroemde oesters. Lokale wijnen zoals Postup en Dingač zijn beschikbaar om elke maaltijd te begeleiden. De baai van Kobaš, met een zandige kustlijn en een eigen jachthaven, is erg populair geworden bij de jachtgemeenschap. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
59 Mijlen
6:00 Uur
Dag 4
Mljet Island

A green island covered in Mediterranean forest, Mljet possesses warm, clear waters teeming with marine life surroundings its sandy shoreline. Largely unspoilt despite the growth of tourists, Mljet is known for its wines, red and white, olives and goat cheese. It is a tranquil place with a National Park covering the whole of the North West of the Island. 

Mljet, een groen eiland bedekt met mediterraan bos, heeft warm, helder water dat wemelt van de mariene leefomgeving en de zandige kustlijn. Grotendeels ongerept ondanks de groei van toeristen, staat Mljet bekend om zijn wijnen, rood en wit, olijven en geitenkaas. Het is een rustige plek met een nationaal park dat het hele noordwesten van het eiland bedekt. ​​
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
19 Mijlen
2:00 Uur
Dag 5
Korčula Island

Korčula gets a place in history as the birthplace of the legendary explorer, Marco Polo. It is known for its architecture and the layout of streets in the shape of fishbones. The style is a mixture of Renaissance and Gothic with arguably the most impressive landmark the Cathedral of St. Mark whose interior is home to the work of several famous Italian artists. In the modern day, Korčula is famous for its cuisine which uses the best of local fresh produce and seafood to produce some lovely dishes. The local wine such as Rukatac or Plavac compliments these dishes perfectly. Just a short distance away, visitors are certain to enjoy the small islet of Badija with Its stony shoreline and Franciscan Abbey. Similarly, there are other small islets, most covered in dense greenery. 

Korčula krijgt een plaats in de geschiedenis als geboorteplaats van de legendarische ontdekkingsreiziger Marco Polo. Het staat bekend om zijn architectuur en de lay-out van straten in de vorm van fishbones. De stijl is een mengeling van renaissance en gotiek met misschien wel de meest indrukwekkende oriëntatiepunt de kathedraal van St. Mark wiens interieur is de thuisbasis van het werk van verschillende beroemde Italiaanse kunstenaars. In de moderne tijd staat Korčula bekend om zijn keuken die de beste lokale verse producten en zeevruchten gebruikt om heerlijke gerechten te maken. De lokale wijn zoals Rukatac of Plavac complimenteert deze gerechten perfect. Slechts een korte afstand, zullen bezoekers zeker genieten van het kleine eilandje Badija met zijn stenige kustlijn en Franciscaanse abdij. Evenzo zijn er nog andere kleine eilandjes, waarvan de meeste bedekt zijn met dicht groen Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
37 Mijlen
3:45 Uur
Dag 6
Stari Grad

Stari Grad, located in a bay on Hvar island offers moorings in the main harbour. There is a lovely town centre with old narrow alleyways inviting visitors to explore this mediaeval city. There are small shops with interesting contents while the local cuisine in available in any of the taverns on the waterfront. Red wine is locally produced, and well thought of by those that sample it.  UNESCO has recognized the southern part of Stari Grad as a World Cultural Heritage Site because of its ancient Greek ruins.  Add  great beaches, vineyards and orchards and Stari Grad deserves a visit. 

Stari Grad, gelegen in een baai op het eiland Hvar, biedt ligplaatsen in de belangrijkste haven. Er is een mooi stadscentrum met oude, smalle steegjes die bezoekers uitnodigen om deze middeleeuwse stad te verkennen. Er zijn kleine winkels met interessante inhoud, terwijl de lokale keuken beschikbaar is in een van de tavernes aan de waterkant. Rode wijn wordt lokaal geproduceerd, en goed bedacht door degenen die het proeven.
UNESCO heeft het zuidelijke deel van Stari Grad erkend als een World Cultural Heritage Site vanwege de oude Griekse ruïnes. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
17 Mijlen
1:45 Uur
Dag 7
Šolta Island

Solta Island is now almost a suburb of Split. It lies just a short distance away, and itself measures around 20 kms by 5 kms. With 24 bays on the Island, it is a paradise for yachtsmen with so many good places to anchor. The best bays are on the southern shores which are only really accessible from the sea. Divers will find great waters while those just enjoying lying on the beach will find few better places. Cyclists can explore the island and will enjoy the experience. 

Solta Island is nu bijna een voorstad van Split. Het ligt op slechts een korte afstand, en zelf meet ongeveer 20 km bij 5 km. Met 24 baaien op het eiland is het een paradijs voor zeilers met zoveel goede plaatsen om te ankeren. De beste baaien liggen aan de zuidelijke oevers die alleen echt vanaf de zee toegankelijk zijn. Duikers vinden geweldige wateren terwijl degenen die gewoon genieten van liggend op het strand, maar een paar betere plaatsen zullen vinden. Fietsers kunnen het eiland verkennen en zullen genieten van de ervaring.
Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
24 Mijlen
2:30 Uur
Dag 8
Split

At the end of a charter holiday, and following a hearty breakfast, guests leave their charter yacht with wonderful memories of their time at sea. If you sailed out of Split without getting a chance to explore it, you must surely make time to do so after the end of your yacht charter. 

Aan het einde van een chartervakantie, en na een stevig ontbijt, verlaten de gasten hun charterjacht met prachtige herinneringen aan hun tijd op zee.
Als u uit Split vertrok zonder een kans te hebben om het te verkennen, moet u zeker tijd vrijmaken om dit te doen na het einde van uw jachtcharter. Bekijk origineel Vertaald door Google
De cruise van de dag
14 Mijlen
1:30 Uur

Wilt u een guletjacht charteren voor deze route?

Stuur een verzoek met behulp van de onderstaande knoppen en ontvang de beste aanbieding voor het perfecte guletjacht.

+90 252 316 9616

Ma - Vrij: 9:00 - 20:00 uur | Za - zo: 9.00-14.00 uur